Buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen

Overeenkomstig artikel 18 van de Portugese wet nº 144/2015 vanaf 8 september, delen we mede dat in geval van geschillen, de consument een beroep kan doen op een alternatieve derde entiteit voor resolutie van consumentengeschillen en wel als volgt: - Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Conflitos de Consumo do Algarve, met het adres Edifício Ninho de Empresas, Estrada da Penha, 8005-131 Faro en met de website www.consumoalgarve.pt

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR OVEREENKOMST

2wheels4rent, (hierna te noemen het "VERHUURBEDRIJF') verhuurt aan de gebruiker (hierna te noemen de 'KLANT') zoals bepaald in de huurovereenkomst (hierna "CONTRACT") van het aangegeven voertuig, op de wijze en onder de voorwaarden waarnaar hieronder wordt verwezen, waarmee de klant akkoord gaat:

 

1º - KLANTVEREISTEN

A) dat de overlegging van een geldig rijbewijs nodig is voor de huur van het voertuig;

B) dat als minderjarige, maar nooit onder de 16 jaar, het noodzakelijk is om de huidige toestemming te hebben van een van de ouders/verzorgers, die zich volledig schriftelijk verantwoordelijk verklaart voor dit contract in een vorm die door het VERHUURBEDRIJF wordt verstrekt;

C) dat het VERHUURBEDRIJF de KLANT kan vragen om een testscooter te besturen om de rijvaardigheden te evalueren;

D) dat het VERHUURDBEDRIJF de huur van het voertuig kan weigeren als de evaluatie van de rijvaardigheden in strijd is met de gezondheid en veiligheid van de KLANT

 

2º - LEVERING EN RETOUR VAN HET VOERTUIG

A) dat ze het voertuig in goede staat en werkend hebben ontvangen zoals gecontroleerd bij aflevering, met de nodige juridische documentatie;

B) dat tenzij anders schriftelijk is vermeld, het voertuig werd ontvangen met een volle tank van het type brandstof dat in het algemeen in dit type voertuig wordt gebruikt en zich ertoe verbindt deze onder dezelfde omstandigheden te retourneren; als dit niet gebeurt, worden de kosten voor brandstof plus aanvulling van de prijstabel in rekening gebracht.

C) om het voertuig terug te brengen naar het bedrijf van het verhuurbedrijf of op de eerder overeengekomen locatie, met alle documenten, gereedschappen, accessoires en uitrusting;

D) dat het voertuig en andere apparatuur worden teruggegeven in de staat waarin ze zijn ontvangen.

E) het voertuig moet schoon worden achtergelaten en vrij van persoonlijke bezittingen. Er wordt een vergoeding in rekening gebracht voor het retourneren van een vuil voertuig.

 

3º - HUURPERIODE EN BETALINGEN

A) dat de minimale huurperiode één dag (24 uur) is en dat bij het gebruik van het huurvoertuig voorbij de oorspronkelijk afgesproken tijd, de extra tijd volgens de tabel met prijzen in rekening wordt gebracht;

B) dat wanneer een verlenging van het contract voor een of meer dagen vereist is, dit ten minste 2 uur vóór het verstrijken van de oorspronkelijke eindtijd moet worden meegedeeld aan HET VERHUURBEDRIJF om toestemming te krijgen van hen, zijnde in afwezigheid van tijdige informatie alvorens het CONTRACT uit te breiden, als er een verstrijking is van drie uur na de initiële duurtijd van de overeenkomst, zullen de wettelijke formaliteiten voor onmiddellijke terugkeer van het voertuig worden geactiveerd;

C) dat de betaling wordt berekend in euro en altijd vooraf;

D) dat een borg van niet minder dan tweehonderd euro altijd zal worden gevraagd van de KLANT en zal worden teruggegeven aan het einde van het contract op dezelfde manier als werd verstrekt indien er geen schade aan het huurvoertuig of de uitrusting is of er zijn geen openstaande schulden; het VERHUURBEDRIJF is niet aansprakelijk voor wisselkoersverschillen voor internationale klanten.

E) dat alle schade aan het gehuurde voertuig de verantwoordelijkheid is van de KLANT, behalve die veroorzaakt door derden en naar behoren is bewezen.

 

4º - SCHENDING VAN HET CONTRACT

Het VERHUURBEDRIJF behoudt zich het recht voor om de huurperiode te verminderen en de onmiddellijke terugkeer van het voertuig te eisen, op grond van niet-naleving van de contractuele voorwaarden.

 

5º - GEBRUIK VAN HET VOERTUIG

A) dat het voertuig uitsluitend door de KLANT wordt bestuurd. of door bevoegde personen die zijn geregistreerd als extra bestuurder in het CONTRACT, waarvoor de KLANT persoonlijk aansprakelijk is;

B) dat het voertuig niet kan worden gebruikt: voor het vervoer van goederen in geval van overtreding van de douanevoorschriften of bij illegale praktijken; voor het vervoer van passagiers of goederen, in betaalde dienst; om een aanhangwagen te duwen of te slepen; in sportwedstrijden; door een persoon onder invloed van alcohol of drugs;

C) dat het voertuig alleen in Portugal mag circuleren, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is goedgekeurd door het VERHUURBEDRIJF;

D) dat het voertuig kan zijn uitgerust met een geolocatiesysteem om diefstal te voorkomen en met een elektronisch tolheffingsapparaat.

E) dat het voertuig alleen op geasfalteerde wegen kan worden gereden en nooit offroad mag worden gereden

F) dat het voertuig niet kan worden onderverhuurd of het voertuig aan een andere persoon verhuren;

 

6º - ACCESSOIRES EN UITRUSTING

A) dat de KLANT volledig verantwoordelijk is voor de goede werking van alle accessoires en apparatuur geleverd door het VERHUURBEDRIJF;

B) dat er extra borg kan zijn voor speciale apparatuur zoals gps'en of wifi-hotspots, zoals vermeld in de prijzentabellen.

C) dat bij het retourneren van de accessoires, de staat ervan zal worden gecontroleerd door het VERHUURBEDRIJF

D) dat de KLANT aansprakelijk is in geval van schade, verlies of diefstal van de geleverde apparatuur, en deze volledig moet betalen aan het VERHUURDBEDRIJF,

 

7º - BETALING VAN UITGAVEN

A) dat zij uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid erkennen en zich ertoe verbinden om het VERHUURBEDRIJF te betalen: de kosten van de huurperiode; alle boetes, straffen en juridische kosten voor eventuele overtredingen op de weg; de kosten van het VERHUURBEDRIJF voor reparaties en schade veroorzaakt door ongevallen buiten de overeengekomen verzekeringsvoorwaarden. In het geval van kosten voor tolkosten wordt een minimumbedragvan €10 in rekening gebracht;

B) dat in geval van verlies van documentatie, de KLANT het bedrag van €50 in rekening wordt gebracht, zodat de VERHUURDER nieuwe documentatie kan opvragen.
Het VERHUURBEDRIJF heeft het recht verwerkingskosten in rekening te brengen.

 

8º - VERZEKERING en ANDERE DEKKING

A) dat het huurvoertuig verzekerd is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die van kracht zijn in Portugal (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor derden);

B) dat de klant zich bij een ongeval verbindt om cumulatief als volgt te handelen: noteer de adressen en identificatie van de partijen en getuigen; geen schuld of aansprakelijkheid toegeven; verlaat het voertuig niet zonder gepaste beschermingsmaatregelen te nemen; bel onmiddellijk het pand van het verhuurbedrijf, zelfs in geval van een klein letsel en verstrek het VERHUURBEDRIJF, binnen een maximum van 24 uur, de volledige beschrijving van het voorval; verwittigt de politie onmiddellijk als de schuld van een andere persoon moet worden vastgesteld of in geval van letsel (telefoonnummer 112);

C) Collision Damage Waiver (CDW) - is een optionele verzekering voor extra 6 euro per dag. Het dekt geen schade aan scooteronderdelen zoals spiegel, koplampen, wielen.
Zonder CDW verzekering is het eigen risico de totale schade welke is veroorzaakt door de client.
Met een CDW verzekering wordt de borg verlaagd afhankelijk van het type scooter.
Met een CDW verzekering wordt het eigen risico verlaagd afhankelijk van het type scooter.

 

9º - VERANTWOORDELIJKHEID VAN PERSOONLIJKE BEZITTINGEN

a) dat het VERHUURBEDRIJF is vrijgesteld van enige aansprakelijkheid voor verlies van goederen achtergelaten, opgeslagen of vervoerd door u of enige andere persoon, in of op het voertuig, tijdens de huurperiode en tot de teruggave.

B) dat ze verplicht zijn om het voertuig altijd te vergrendelen met de middelen die door het VERHUUR BEDRIJF worden geboden.

 

10º - WIJZIGINGEN VAN HET CONTRACT

A) dat toevoegingen of wijzigingen van het CONTRACT als nietig of onwerkzaam worden beschouwd als ze niet schriftelijk zijn gesloten en door beide partijen zijn ondertekend.

 

11º - PERSOONLIJKE GEGEVENS

A) dat de machtiging en de verzameling en verwerking van persoonsgegevens, krachtens wet nr. 67/98 van 26 oktober aan het VERHUURBEDRIJF, voor gebruik in de contractuele relatie met de KLANT en ook met het oog op direct marketing door het VERHUURBEDRIJF.

B) dat de KLANT zich het recht voorbehoudt van toegang, rectificatie, actualisering van gegevens en verzet tegen het gebruik voor doeleinden van direct marketing, via schriftelijke communicatie met het VERHUURBEDRIJF.

 

12º - WOONPLAATS EN BEVOEGDHEID

A) dat alle kennisgevingen en citaten uit hoofde van het CONTRACT zullen worden verzonden naar de adressen die zich in hetzelfde bevinden, die beide partijen erkennen als hun vaste woonplaats hier overeengekomen, voor alle wettelijke doeleinden, die elkaar verplichten elke adreswijziging te melden;

B) dat alle kwesties over geschillen onder de bevoegdheid van de rechtbanken in het rechtsgebied van het district Faro vallen.

scooter rental algarve, scooter rent algarve, scooter rental faro, scooter rent faro


Rijd alsjeblieft veilig